e-kataloog ESTER

Kaanepildid, sisukorrad ja sisukirjeldused e-kataloogis ESTER

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond
EL regionaalarengu fond

E-kataloogi ESTER rikastamist Eesti teavikute kaanepiltide, sisukordade ja sisukirjeldustega on konsortsiumi raamatukogud juba mitu aastat ühe prioriteetse arendusena välja toonud. Sama ootust on rõhutatud ka e-kataloogi kasutajate rahulolu-uuringutes ja jooksvas tagasisides.

Tänasest on e-kataloogis ESTER kasutuses kaanepildi teenus EPIK.

EPIK

Teenus võimaldab lisada e-kataloogile ESTER raamatute, CD-de, DVD-de jt väljaannete kaanepilte, sisukokkuvõtteid ja sisukordi ning muuta e-kataloog seeläbi informatiivsemaks ja atraktiivsemaks. Andmeallikatena kasutatakse nii ELNET Konsortsiumi raamatukogude digitaalarhiive kui ka väliseid keskkondi. Algne arendusprojekt hõlmas: Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace’is, LibraryThing, Google Books ja Rahva Raamat. Andmeallikate ringi laiendatakse edaspidi veel.

Kaanepilte kuvatakse nii otsingutulemuste kui valitud kirje lehel, muu info kuvamiseks tuleb klikata kaanepildil valitud kirje lehel. Teenus sai nimeks EPIK, mis tuleneb sõnadest ESTERi KAANEPILTIDE KATALOOG. Andmebaas koguneb e-kataloogis ESTER tehtud päringute alusel, kuid võimalik on ka eraldi andmeid baasi laadida. Seisuga 28.01.2020 on täiendava infoga rikastatuna 61943 kirjet (väljaannet), neist kaanepiltidega 32440. Baas täieneb igapäevaselt ca 1500 kaanepildi võrra.

Uus lahendus asendab seni (aastast 2009) e-kataloogis kasutusel olnud rakenduse, mis kasutas andmeallikana vaid Google Books’i ja tõi e-kataloogi peamiselt välisteavikute kaanepilte.

Kogutud andmeid saab vastava teenuse (API) vahendusel kasutada ka raamatukogude teiste andmekogude, veebinäituste ja kataloogide rikastamiseks kaanepiltide jm lisainfoga.

Arendaja: Avalanche Laboratory OÜ
Testipartner: CGI AS

 

Seisuga 31.12.2019 oli e-kataloogis ESTER kokku 3 334 037 nimetust 10 037 692 eksemplariga. Andmebaasi ja ühise infosüsteemi haldamise ja arendamise eest Eestis vastutab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET.

 

Täiendav info:
Riin Olonen, arendusjuht, riin.olonen@www.elnet.ee
Urmas Sinisalu, projektijuht, EPIK teenuse haldur, urmas.sinisalu@www.elnet.ee

ESTERi raamatukogude lugejad tegid 2019. aastal 3 497 731 laenutust

ESTERi raamatukogude lugejaid on 397 284 ja nad tegid möödunud aastal 3 497 731 laenutust.

Raamatukogudesse tagastati 1 901 551 eksemplari.

ESTERis on 3 334 037 nimetust, millel on kokku 10 037 692 eksemplari.

E-kataloogiga ESTER on liitunud Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu (APK)

Aegade jooksul helilooja Arvo Pärdi perekonda kogunenud raamatud on tänaseks suures osas üle antud Arvo Pärdi Keskusele, mis võimaldab selle raamatukogu kaudu heita pilk heliloojale ja tema abikaasale huvi pakkunud teemadele ning inspiratsiooniallikatele. Alates 17. oktoobrist 2018 on raamatukogu Arvo Pärdi Keskuse osana kõigile avatud.

Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu on erialaraamatukogu, kus lisaks helilooja isiklikele raamatutele on võimalikult täielik kogu teaduslikke ja populaarteaduslikke käsitlusi Arvo Pärdi heliloomingust, Arvo Pärdi teoste kehtivad trükipartituurid ning rohkelt heli- ja videosalvestisi. Peale muusikateadlaste ja -huviliste on raamatukogu oluline ka teoloogidele – siin leidub üks Eesti esinduslikumaid õigeusu teoloogia kogusid, esindatud on eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelne kirjandus. Raamatukogu kirjeldamine e-kataloogis jätkub, praegu on kogudest kirjeldatud umbes 60%.

Raamatuid saab lugeda lugemissaalis, välja laenutatakse neid vaid erandkorras. Raamatukogu töötab kolmapäevast pühapäevani kl 12–18, erialast nõustamist saab kohapeal kolmapäevast reedeni või kirjutades aadressile toomas@arvopart.ee.

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir raamatuga „Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja kostüüm“

16. septembrist alates kajastab e-kataloog ESTER infot 10 miljoni raamatu, ajakirja, heliplaadi jm väljaande kohta. Lisaks sellel leidub kataloogis suurel hulgal ka e-väljaandeid. Erinevate väljaannete nimetusi on ESTERis 3,3 miljonit.

Foto: Eesti Rahva Muuseum

Kaapotkleit ja kostüüm

ESTERi ja ISE serverite migreerimine virtuaalserveritesse

2019. aastal viidi ESTERi ja ISE andmekogud üle senistelt füüsilistelt serveritelt virtuaalserveritele.

Üleminek oli tingitud kasutusmugavusest – virtuaalserveri suurust saab jooksvalt nii suurendada kui ka vähendada – kui ka tööaja mõistlikumast kasutusest (ei ole vaja serverite seisu jälgimida, lepinguid sõlmida, kindlustusega tegeleda). Ka hinna poolest oli virtuaalserverite kasutus soodsam. ESTERi ja ISE serverid paiknevad Tartu Ülikooli IT-osakonna ja arvutuskeskuse virtuaalserverites.

Serverite ja muude seadmete ning kasutatava ressursi täpsem spetsifikatsioon lepitakse osapoolte vajes jooksvalt kokku ja loetletakse Tartu Ülikooli IT-osakonna ja Teadusarvutuskeskuse hallatavates veebikeskkondades.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on liitunud e-kataloogiga ESTER

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid.

Raamatukogu komplekteerib teavikuid vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatavatele erialadele: erakorralise meditsiini tehnik, farmatseut, hambatehnik, hooldustöötaja, lapsehoidja, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õendus ja ämmaemandus.

3 549 851 laenutust ESTERis 2018. aastal

3 549 851 eksemplari laenutati 2018. aastal e-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogude lugejate poolt.

E-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogudel on kokku 425 560 lugejat, kes tegid möödunud aastal 3 549 851 laenutust ja tagastasid raamatukogudesse 1 934 112 eksemplari.

E-kataloogis ESTER oli 2018. aasta lõpu seisuga 3 320 548 nimetust, millel oli kokku 9 885 372 eksemplari.