ESTERi ja ISE serverite migreerimine virtuaalserveritesse

2019. aastal viidi ESTERi ja ISE andmekogud üle senistelt füüsilistelt serveritelt virtuaalserveritele.

Üleminek oli tingitud kasutusmugavusest – virtuaalserveri suurust saab jooksvalt nii suurendada kui ka vähendada – kui ka tööaja mõistlikumast kasutusest (ei ole vaja serverite seisu jälgimida, lepinguid sõlmida, kindlustusega tegeleda). Ka hinna poolest oli virtuaalserverite kasutus soodsam. ESTERi ja ISE serverid paiknevad Tartu Ülikooli IT-osakonna ja arvutuskeskuse virtuaalserverites.

Serverite ja muude seadmete ning kasutatava ressursi täpsem spetsifikatsioon lepitakse osapoolte vajes jooksvalt kokku ja loetletakse Tartu Ülikooli IT-osakonna ja Teadusarvutuskeskuse hallatavates veebikeskkondades.