Tag Archive for: EBSCO

EBSCO andmebaasid kogu Eestile

2002. aastal rahastas Haridusministeerium tsentraalselt programmi eIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) raames hangitavate EBSCO andmebaaside ostu Eestisse. Tänu sellele saavad kõik Eesti raamatukogud, infokeskused, haiglad ja riigiasutused kasutada EBSCO andmebaase aasta lõpuni tasuta (vajalik eelnev registreerumine kasutajanime/parooli saamiseks).

Raamatukogudel on õigus oma registreeritud lugejatele anda raamatukogule omistatud kasutajatunnus ja parool, et lugejad saaksid andmebaase kasutada ka koduarvutitelt. Seega võivad rikkalikud inforessursid raamatukogude kaasabil jõuda iga Eesti elanikuni, kel on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit.

eIFL Direct on OSI (Avatud Ühiskonna Instituut) ja EBSCO (Elton B. Stephens Company), maailma ühe suurima elektrooniliste ja trükiajakirjade vahendaja ühisprojekt.

Projekti raames kohustus EBSCO tegema kõigis 39 George Sorosi finantseeritud OSI võrgustikus olevas riigis fikseeritud aastamaksu eest interneti vahendusel kättesaadavaks üle 3000 valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste täistekstajakirja, ajalehe või teatmeteose, samuti mitme uudisteagentuuri uudised ning meditsiinialase andmebaasi Medline. 2001. aastal täienesid andmebaasid rohkem kui 2000 ajakirja võrra. Lisandusid eeskätt loodus- ja täppisteaduste ajakirjad. Hiljuti lisati andmebaasidele tasuta haridusalane andmebaas ERIC.

Projekti raames lisab EBSCO andmebaasidesse ka nimetatud riikide teadusajakirju. Eestist on esimestena EBSCO andmebaasi lülitatud TRAMES, Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, TÜ Töid märgisüsteemide alalt jt.

Lisaks teadusajakirjadele on andmebaasides palju populaarteaduslikke ja kogupereajakirju ning aiandust, moodi, fotograafiat, filmindust, muusikat, sporti jms. tutvustavaid ajakirju (Billboard, American Record Guide, Maclean’s, Newsweek, Forbes, New Statesman, Time, Fortune, PC World, Byte, Journal of Popular Film & Television, Literature Film Quarterly, Opera News jpt.).

EBSCO andmebaaside kaudu on kättesaadavad teatmeteosed: The American Heritage(R) Dictionary, 4th Edition), EIU: (Economist Intelligence Unit) riikide poliitilist olukorda ja majandusindikaatoreid analüüsivad ülevaated (Country Reports), pildimaterjal (Image Collection), ettevõtteregister (Company Directory) jne.

Praegu on kõik andmebaasides sisalduv ingliskeelne, peatselt täienevad need Venemaal ilmunud venekeelsete kvaliteetajakirjadega.

Andmebaasides olevad bibliograafilised viited, millele ei ole lisatud täisteksti, on linkide abil seostatavad ELNET konsortsiumi elektronkataloogiga ESTER, seega võib otsekohe kontrollida teavikute olemasolu Eesti suuremates raamatukogudes.

Registreerunutele korraldatakse aeg-ajalt ka andmebaase ja nende kasutamist tutvustavaid koolituspäevi.

Kasutajanime/parooli saamiseks või koolitusele registreerimiseks tuleb raamatukogudel ja teistel asutustel ühendust võtta projekti Eesti koordinaatori Marika Meltsasega, e-post: marika@utlib.ee.

NB!

2002. aasta on 3-aastase eIFL projekti viimane aasta, hetkel valmistatakse Avatud Ühiskonna Instituudi poolt ette eIFL programmi jätkuprojekti, et veelgi parandada teadusajakirjade kättesaadavust eelpool mainitud riikides.