ELNET Konsortsium 25

25 aasta eest, 4. aprillil 1996 otsustasid 7 raamatukogu alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündisid Eesti suurim raamatukogude koostöökogu – Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100.

Konsortsiumis osalejad

Konsortsiumi asutajateks olid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kui paari aasta pärast liitusid Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, olid ELNETis esindatud kõik Eesti teadusraamatukogud. 2000. aastal tulid liikmeks suurimate rahvaraamatukogudega Tallinna ja Tartu linn.

Tänaseks osalevad konsortsiumi ühistöös lisaks eelnimetatuile ka rakenduskõrgkoolid (Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool, Sisekaitseakadeemia, kunstikool Pallas); Rahvusarhiiv ja Tallinna linnaarhiiv; mitmed muuseumid (ERM, KUMU, Eesti Sõjamuuseum, Tallinna Linnamuuseum); Kaitsevägi ja Balti Kaitsekolledž; Riigikohus; Eesti Pank, Arvo Pärdi Keskus, Tallinna loomaaed, Hoiuraamatukogu, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, Soome Instituut, Tartu Observatoorium, Tartu Kunstimuuseum, Tartu II Muusikakool ning mitu ajaloolist seltsi – Õpetatud Eesti Selts, Eesti Looduseuurijate Selts ja Emakeele Selts.

Konsortsiumi tegevused

ELNETisse kuulujaid ühendab eelkõige kogude erialane spetsiifika ja soov olla ühes infoväljas. Liikmete eripära rikastab andmekogude sisu ja aitab kasutajatel leida olulist erialast informatsiooni, aga ka ilukirjandust, kunsti, käsikirju, noote ja palju muud.

Raamatukogude ühisel jõul koostame e-kataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastikku (EMS) ja Eesti mäluasutuse E-varamu portaali. Tagame Eesti teadlastele juurdepääsu olulistele teadusandmebaasidele ja koostame juhendeid raamatukogudele. ESTERist alanud koostöö jätkus 2009. aaastal artiklite andmebaasiga ISE ja Eesti märksõnastikuga EMS. 2016. aastal alustati E-varamu portaali koostamist, mis ühtlasi kajastub ka Euroopa mäluasutuste portaalis Europeana. Meie andmekogud on täna igapäevased abivahendid tuhandete kasutajate töölaual.

ELNET Eesti teaduse toetajana

Konsortsium on olnud aastaid Haridus- ja teadusministeeriumi partneriks Eesti teadlastele teadusandmebaaside hankimisel. Täna on sõlmitud lepingud 24 maailmatasemel teaduskirjastusega. Andmebaaside kasutus on aktiivne – aastas laaditakse alla üle 2 miljoni teadusartikli. Lisaks ülikoolides kättesaadavale teadusinfole on alates 2002. aastast tellitud juurdepääs EBSCO andmebaasidele üle Eesti.

ELNETi andmekogud arvudes:

  • ESTER – 10 miljonit eksemplari, 3 miljonit laenutust ja pikendust aastas, väljaandeid 200 riigist ja 340 eri keeles.
  • ISE – ligi 2 miljonit artiklit.
  • E-varamu – 18 miljonit objekti Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide kogudest.
  • EMS – 40 000 märksõna abiks teemaotsingul.

ELNETi ühiseid algatusi

Järgmisteks suuremateks arendusteks on ESTERis Tallinna ja Tartu kataloogi liitmisest jäänud topeltkirjete mestimine, avaandmete poliitika elluviimine, uute kataloogimisreeglite (RDA) rakendamine jpm.

Lähtume ka täna, 25 aastat hiljem motost „Koostöö, kvaliteetne info ja kaasaegsed lahendused“.

Palju õnne meile kõigile sel koostöö tähtpäeval!

 

ELNET tunnustab

Sel kevadel uuendati ELNETi auhinnastatuuti. Senisele parima töötaja aastaauhinnale „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) lisandus aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist. Loe rohkem

ELNET 20: Aardejaht e-kataloogis ESTER

ELNET 20

ELNET Konsortsiumi 20. juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER.

Aarde leidmiseks tuli vastata erinevatele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti.
Võtme järgi kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile saata.

Iga aardejahi õigesti vastanute vahel loositi välja auhind. Õigesti vastanute seas oli ka 10 inimest, kes lahendasid edukalt kõik seitse aardejahti. Nende seast loositi välja eriauhind.

Aardejahid

Haruldused

Lastele 1

Lastele 2

Muusikamäng

Tootsi peenar

Variatsioonid

Õppurile

 

EBSCO andmebaasid kogu Eestile

2002. aastal rahastas Haridusministeerium tsentraalselt programmi eIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) raames hangitavate EBSCO andmebaaside ostu Eestisse. Tänu sellele saavad kõik Eesti raamatukogud, infokeskused, haiglad ja riigiasutused kasutada EBSCO andmebaase aasta lõpuni tasuta (vajalik eelnev registreerumine kasutajanime/parooli saamiseks).

Raamatukogudel on õigus oma registreeritud lugejatele anda raamatukogule omistatud kasutajatunnus ja parool, et lugejad saaksid andmebaase kasutada ka koduarvutitelt. Seega võivad rikkalikud inforessursid raamatukogude kaasabil jõuda iga Eesti elanikuni, kel on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit.

eIFL Direct on OSI (Avatud Ühiskonna Instituut) ja EBSCO (Elton B. Stephens Company), maailma ühe suurima elektrooniliste ja trükiajakirjade vahendaja ühisprojekt.

Projekti raames kohustus EBSCO tegema kõigis 39 George Sorosi finantseeritud OSI võrgustikus olevas riigis fikseeritud aastamaksu eest interneti vahendusel kättesaadavaks üle 3000 valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste täistekstajakirja, ajalehe või teatmeteose, samuti mitme uudisteagentuuri uudised ning meditsiinialase andmebaasi Medline. 2001. aastal täienesid andmebaasid rohkem kui 2000 ajakirja võrra. Lisandusid eeskätt loodus- ja täppisteaduste ajakirjad. Hiljuti lisati andmebaasidele tasuta haridusalane andmebaas ERIC.

Projekti raames lisab EBSCO andmebaasidesse ka nimetatud riikide teadusajakirju. Eestist on esimestena EBSCO andmebaasi lülitatud TRAMES, Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, TÜ Töid märgisüsteemide alalt jt.

Lisaks teadusajakirjadele on andmebaasides palju populaarteaduslikke ja kogupereajakirju ning aiandust, moodi, fotograafiat, filmindust, muusikat, sporti jms. tutvustavaid ajakirju (Billboard, American Record Guide, Maclean’s, Newsweek, Forbes, New Statesman, Time, Fortune, PC World, Byte, Journal of Popular Film & Television, Literature Film Quarterly, Opera News jpt.).

EBSCO andmebaaside kaudu on kättesaadavad teatmeteosed: The American Heritage(R) Dictionary, 4th Edition), EIU: (Economist Intelligence Unit) riikide poliitilist olukorda ja majandusindikaatoreid analüüsivad ülevaated (Country Reports), pildimaterjal (Image Collection), ettevõtteregister (Company Directory) jne.

Praegu on kõik andmebaasides sisalduv ingliskeelne, peatselt täienevad need Venemaal ilmunud venekeelsete kvaliteetajakirjadega.

Andmebaasides olevad bibliograafilised viited, millele ei ole lisatud täisteksti, on linkide abil seostatavad ELNET konsortsiumi elektronkataloogiga ESTER, seega võib otsekohe kontrollida teavikute olemasolu Eesti suuremates raamatukogudes.

Registreerunutele korraldatakse aeg-ajalt ka andmebaase ja nende kasutamist tutvustavaid koolituspäevi.

Kasutajanime/parooli saamiseks või koolitusele registreerimiseks tuleb raamatukogudel ja teistel asutustel ühendust võtta projekti Eesti koordinaatori Marika Meltsasega, e-post: marika@utlib.ee.

NB!

2002. aasta on 3-aastase eIFL projekti viimane aasta, hetkel valmistatakse Avatud Ühiskonna Instituudi poolt ette eIFL programmi jätkuprojekti, et veelgi parandada teadusajakirjade kättesaadavust eelpool mainitud riikides.