Tänusõnad kõlasid parimatest parimatele

Sirelite õitelõhnast tulvil aeg on parim, et oma kolleegidele teada anda, kui palju neist hoolime ja kui vajalikud nad on.

Nüüd on ELNET konsortsiumi möödunud aasta parimad valitud! Oma poolthääle said anda kõik ELNETi liikmesraamatukogude volitatud esindajad, ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad.

Kristina Rallmann

Konsortsiumi haldurite varasuvise seminari Eesti IUG II alustuseks leidis uue omaniku aastaauhind “ESTER!”. Rändkarikas Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames ehib nüüd Kristina Rallmanni, ISE töörühma silmapaistva eestvedaja, tööruumi. Kristina on panustanud palju, et uus artiklite kataloogimisjuhend saaks kinnitatud ja andmebaas ISE üha paremaks muutuks.

Tema iseloomustamiseks leiavad kolleegid vaid kiidusõnu. Kristina on põhjalik ja asjalik ISE arendamisel ning juhtimisel. Ta on töökas ja kõik see on ebaõiglaselt justkui märkamata jäänud. Kristina on alati sõbralik ja vastutulelik kolleeg. Aitäh!

ELNETI kogukonna jaoks oli eelmisel aastal oluliseimaks arenduseks, ja pälvis seega ka ELNETi aasta tegu 2024 tiitli,  Sierra testkeskkonna hankimine ja juurutamine. TESTERi omamine on ülioluline, kuna aitab paremini teostada ja testida arendusi ning korraldada Sierra koolitusi. Samuti võimaldab keskkond testida infosüsteemi uuendusi ja ilmnenud vigu.

Aasta teo karikas saab nüüd pool aastat kaunistada kontorit Tallinnas ja jõulude paiku kolib see Tartusse – Sierra testkeskkonna hankimise ja juurutamise eest seisid head alati kiire, sõbralik ja toetav duo Piret ZetturRiina Felding, kes konsortsiumi infosüsteemide stabiilse toimimise eest hoolitsevad, toetav ja tulevikku vaatav arendusprojektide elluviija Urmas Sinisalu ning kauane ja järjekindel konsortsiumi infosüsteemide turvalisuse tagaja Kalju Kill Kask.

Aasta teo hääletuselt jäi kõlama:

 • Testkeskkonnast on aastaid juttu olnud ja hea on testida asju päriselt testkeskkonnas, mitte otse live´s.
 • Suur asi, sai tehtud.
 • TESTERi lisandumine on olnud pikka aega haldurite ja arendajate soov. Nüüd on see lõpuks olemas. Kõik ESTERi raamatukogud saavad seal rahulikult oma koolitusi läbi viia ja uute arendustega tegeleda.
 • Võimaldab paremini teostada arendusi ja korraldada Sierra koolitusi.
 • Edasiviiv jõud uutele lahendustele.
 • See on oodatud ja vajalik samm.
 • Väga ammu soovitud keskkond on nüüd olemas.

Lisaks teenis tänukirja ka alati heade nõuannete ja toetavate tegudega konsortsiumile oluliste rakenduste looja Martin Pajuste.

Loomulikult sisaldasid 22. suveseminari kaks kuuma mailõpu päeva ka konsortsiumi kõigi kaheksa töörühma juhi ülevaateid, mis tehtud ja mis plaanis. Mõndagi sai selgemaks valmiva E-varamu ja raamatukogude juhtimistöölaua projekti arengute kohta. Haldurid tutvustasid oma koduraamatukogudes mullu ellu viidud uuendusi. Arutleti ka e-kataloogi arenguvajaduste ja võimaluste üle.

Kirjepäev andis soovitusi edaspidiseks

«Raamatukogu loob korda, ühendades mineviku tänase ja homsega,» nii ütles ELNET konsortsiumi juhatuse esimees ja TÜ raamatukogu direktor Krista Aru järjekorras XVIII kirjepäeva avamisel TÜ raamatukogu konverentsisaalis. Iga-aastase kirjepäevaga tähistatakse esimese kirje sisestamist elektronkataloogi INGRID 29. novembril 1994. Read more

ELNET tunnustab

ELNET Konsortsiumi möödunud aasta parimad on valitud!

Anname välja kahte auhinda: aastaauhind „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) parimale kolleegile möödunud aastal tehtud silmapaistvate töötulemuste eest ja aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist.

Valimisel said osaleda kõik ELNETi liikmesraamatukogude volitatud esindajad, ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad.

Aastaauhind „ESTER!“

Kandidaate auhinnale „ESTER!“ esitati kokku seitse. Aastaauhinna „ESTER!“ võitis ülekaalukalt Helle Maaslieb.

Kolleegide kommentaaridest:

„Helle on edukalt juhtinud trükiste digiteerimise projekti. Täpne ja  põhjalik. Alati teistega arvestav.“

„Helle on tegus ja asjalik haldur ning tore kaashaldur kelle peale saab loota ning kellelt saab abi ja nõuannet. Alati nõus testima ja tagasisidet andma.“

„Digiteerimise projekti KIRMUSes projektijuhi rollis suurepärase tegevuse eest.“

„Helle on sõbralik ja rahulik töökaaslane, kellega on hea asju ajada.“

Tänukirjad pälvisid suurepärase töö eest Piret Zettur, Kadi Mälton ja Riina Felding

 

ELNETi aasta tegu! 2023

ELNETi aasta tegu valiti sellel aastal neljandat korda. Aasta teo auhinna pälvis e-kataloogis ESTER märksõna otsingutulemusse info nupu lisamine, mis suunab Eesti Märksõnastikku (EMS).

EMS-i märksõnade täiendamine püsiidentifikaatorite ja URI-dega võimaldas luua e-kataloogi esimesed linkandmed, mis viivad EMS-i vastava märksõna juurde. Oluline samm ELNET Konsortsiumis linkandmete tootmise alustamisel.

Suur tänu: Urmas Sinisalu, Martin Pajuste ja konsortsiumi avaandmete töörühm. 

Kolleegide kommentaaridest:

„See on esimesi samme linkandmete poole, mis on tänapäevaste e-kataloogide puhul oluliseks osiseks.“

„Oluline samm linkandmete suunas. Vaja on teha veel hulk tööd, et märksõnadega asjad korda saada.  Ehk annab tunnustus tegijaile indu jätkamiseks!“

ELNET tunnustab

Meil on hea meel teatada, et ELNET Konsortsiumi parimad on valitud. Anname välja kahte auhinda: aastaauhind „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) parimale kolleegile möödunud aastal tehtud silmapaistvate töötulemuste eest ja aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist.

Valimisel said osaleda kõik ELNETi liikmesraamatukogude volitatud esindajad, ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad. Parimad kuulutati välja Eesti IUG I osa seminaril Botaanikaaias 16. mail 2022.

Aastaauhind „ESTER!“

Kadi MältonKandidaate auhinnale „ESTER!“ esitati kokku 9. Aastaauhinna „ESTER!“ võitis ülekaalukalt Kadi Mälton.

Kolleegide kommentaaridest:

“Kadi on tubli, abivalmis, sõbralik ja põhjalik inimene, kes teeb oma tööd südamega. Tema eestvedamisel on valminud mitmeid juhendeid ja kui ta midagi ELNETi listidesse kirjutab, siis on asi selge ka neile, kelle igapäevatöö ei ole kataloogimine. Kadi on rahulik, sihikindel ja tasakaalukas töörühma juht, kes veab arvukaid töörühma koosolekuid ja toimetab mahukaid kataloogimisjuhendeid.”

Tänukirjad pälvisid suurepärase töö eest Riin Olonen, Urve Erm, Kristina Rallmann ja hea koostööpartner Meelis Lilbok (Deltmar OÜ).

ELNETi aasta tegu! 2022

aastategu 2022ELNETi aasta tegu valiti sellel aastal kolmandat korda. Aasta teo auhinna pälvis normandmete automaatse kontrolli lisamine ESTER Sierrasse ja toote testimine.

Normandmete automaatse kontrolli lisamine ESTER Sierrasse ja toote testimine on oluline normikirjeid puudutav arendus, mis vähendab olulist igapäevast käsitsi tehtavat tööd ning võimaldab efektiivsemalt uuendada bibliokirjetes olevaid pealdisi.

Normandmete automaatse kontrolli lisamine ESTER Sierasse ja toote testimine oli meeskonnatöö.

Suur tänu: Kadi Mälton, Külli Moont, Urve Erm, Meelis Somelar, Riina Felding.

Kolleegide kommentaaridest:

„Tubli abiline igapäevases töös ja vähendab käsitsi tehtavat tööd ning on heaks töövahendiks kataloogi korrastamisel. Alati on hea kui saab võtta kasutusele lahendusi, mis vähendavad käsitsi tehtavad tööd ehk las masin töötab!“

Raamatukogud toetavad Ukrainat

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium tänab siiralt oma liikmeid ja tunnustab neid initsiatiivi eest, mida nad on näidanud käimasolevas sõjas kannatanud ukrainlaste toetuseks.

Tänu meie raamatukogude silmapaistvale tarmukusele on kõikidel huvilistel võimalus tutvuda Ukraina-teemaliste väljapanekute, kirjandusnimestike ja -soovitustega. Teadmine on jõud – mõttetera, mida omistatakse inglise filosoof Francis Baconile – ning vaba ligipääs usaldusväärsetele allikatele, mille põhjal silmaringi avardada ning isiklikku seisukohta kujundada, on see, mille eest meie raamatukogud hea seisavad. Seda nii täna kui edaspidi.

Meie liikmesraamatukogude tegevusega saate end kursis hoida nende Facebooki- ja kodulehtedel. Järgnevalt valik linke, mida nad on soovinud jagada.

Tallinna Keskraamatukogu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Linnaraamatukogu

Eesti olulisemate raamatukogude avaandmete portaal alustas tööd

5. märtsil tähistatakse rahvusvahelist avaandmete päeva. Sellega seoses on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumil hea meel teatada, et meie avaandmed on nüüdsest kõigile mugavalt kättesaadavad portaalis https://data.elnet.ee.

„Avaandmete portaali loomine on olnud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi strateegiline eesmärk alates 2016. aastast,“ kinnitab ELNET avaandmete portaali eestvedaja Urmas Sinisalu, rõhutades, et projekt sai teoks üksnes tänu liikmesraamatukogude ekspertidest koosneva töögrupi ühisele jõupingutusele.

„Tehes e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE ja Eesti märksõnastikus EMS olevad andmed hõlpsamini kättesaadavaks, aitame kaasa uute teenuste arendamisele ja innovaatiliste tehnoloogiate juurutamisele. See on meie panus digiväelise Eesti loomisesse,“ võtab Sinisalu ELNET avaandmete portaali sihi lühidalt kokku.

Avaandmed on digitaalsed masinloetavad andmed, mis on tasuta kättesaadavad kõigile isikutele mistahes eesmärgil kasutamiseks. Eelkõige kuuluvad selliste andmete hulka andmeid, mille on kogunud, tootnud või mille eest on tasunud avaliku sektori asutused. Avaandmete positiivseteks mõjudeks on näiteks avaliku sektori töö tõhustamine, erasektori majanduskasv, aga ka laialdasem sotsiaalse heaolu.

Kontakt: Urmas Sinisalu, 6307222

ELNET Konsortsium 25

25 aasta eest, 4. aprillil 1996 otsustasid 7 raamatukogu alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündisid Eesti suurim raamatukogude koostöökogu – Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100.

Konsortsiumis osalejad

Konsortsiumi asutajateks olid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kui paari aasta pärast liitusid Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, olid ELNETis esindatud kõik Eesti teadusraamatukogud. 2000. aastal tulid liikmeks suurimate rahvaraamatukogudega Tallinna ja Tartu linn.

Tänaseks osalevad konsortsiumi ühistöös lisaks eelnimetatuile ka rakenduskõrgkoolid (Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool, Sisekaitseakadeemia, kunstikool Pallas); Rahvusarhiiv ja Tallinna linnaarhiiv; mitmed muuseumid (ERM, KUMU, Eesti Sõjamuuseum, Tallinna Linnamuuseum); Kaitsevägi ja Balti Kaitsekolledž; Riigikohus; Eesti Pank, Arvo Pärdi Keskus, Tallinna loomaaed, Hoiuraamatukogu, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, Soome Instituut, Tartu Observatoorium, Tartu Kunstimuuseum, Tartu II Muusikakool ning mitu ajaloolist seltsi – Õpetatud Eesti Selts, Eesti Looduseuurijate Selts ja Emakeele Selts.

Konsortsiumi tegevused

ELNETisse kuulujaid ühendab eelkõige kogude erialane spetsiifika ja soov olla ühes infoväljas. Liikmete eripära rikastab andmekogude sisu ja aitab kasutajatel leida olulist erialast informatsiooni, aga ka ilukirjandust, kunsti, käsikirju, noote ja palju muud.

Raamatukogude ühisel jõul koostame e-kataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastikku (EMS) ja Eesti mäluasutuse E-varamu portaali. Tagame Eesti teadlastele juurdepääsu olulistele teadusandmebaasidele ja koostame juhendeid raamatukogudele. ESTERist alanud koostöö jätkus 2009. aaastal artiklite andmebaasiga ISE ja Eesti märksõnastikuga EMS. 2016. aastal alustati E-varamu portaali koostamist, mis ühtlasi kajastub ka Euroopa mäluasutuste portaalis Europeana. Meie andmekogud on täna igapäevased abivahendid tuhandete kasutajate töölaual.

ELNET Eesti teaduse toetajana

Konsortsium on olnud aastaid Haridus- ja teadusministeeriumi partneriks Eesti teadlastele teadusandmebaaside hankimisel. Täna on sõlmitud lepingud 24 maailmatasemel teaduskirjastusega. Andmebaaside kasutus on aktiivne – aastas laaditakse alla üle 2 miljoni teadusartikli. Lisaks ülikoolides kättesaadavale teadusinfole on alates 2002. aastast tellitud juurdepääs EBSCO andmebaasidele üle Eesti.

ELNETi andmekogud arvudes:

 • ESTER – 10 miljonit eksemplari, 3 miljonit laenutust ja pikendust aastas, väljaandeid 200 riigist ja 340 eri keeles.
 • ISE – ligi 2 miljonit artiklit.
 • E-varamu – 18 miljonit objekti Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide kogudest.
 • EMS – 40 000 märksõna abiks teemaotsingul.

ELNETi ühiseid algatusi

Järgmisteks suuremateks arendusteks on ESTERis Tallinna ja Tartu kataloogi liitmisest jäänud topeltkirjete mestimine, avaandmete poliitika elluviimine, uute kataloogimisreeglite (RDA) rakendamine jpm.

Lähtume ka täna, 25 aastat hiljem motost „Koostöö, kvaliteetne info ja kaasaegsed lahendused“.

Palju õnne meile kõigile sel koostöö tähtpäeval!

 

ELNET tunnustab

Sel kevadel uuendati ELNETi auhinnastatuuti. Senisele parima töötaja aastaauhinnale „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) lisandus aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist. Read more

ELNET 20: Aardejaht e-kataloogis ESTER

ELNET 20

ELNET Konsortsiumi 20. juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER.

Aarde leidmiseks tuli vastata erinevatele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti.
Võtme järgi kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile saata.

Iga aardejahi õigesti vastanute vahel loositi välja auhind. Õigesti vastanute seas oli ka 10 inimest, kes lahendasid edukalt kõik seitse aardejahti. Nende seast loositi välja eriauhind.

Aardejahid

 

EBSCO andmebaasid kogu Eestile

2002. aastal rahastas Haridusministeerium tsentraalselt programmi eIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) raames hangitavate EBSCO andmebaaside ostu Eestisse. Tänu sellele saavad kõik Eesti raamatukogud, infokeskused, haiglad ja riigiasutused kasutada EBSCO andmebaase aasta lõpuni tasuta (vajalik eelnev registreerumine kasutajanime/parooli saamiseks).

Raamatukogudel on õigus oma registreeritud lugejatele anda raamatukogule omistatud kasutajatunnus ja parool, et lugejad saaksid andmebaase kasutada ka koduarvutitelt. Seega võivad rikkalikud inforessursid raamatukogude kaasabil jõuda iga Eesti elanikuni, kel on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit.

eIFL Direct on OSI (Avatud Ühiskonna Instituut) ja EBSCO (Elton B. Stephens Company), maailma ühe suurima elektrooniliste ja trükiajakirjade vahendaja ühisprojekt.

Projekti raames kohustus EBSCO tegema kõigis 39 George Sorosi finantseeritud OSI võrgustikus olevas riigis fikseeritud aastamaksu eest interneti vahendusel kättesaadavaks üle 3000 valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste täistekstajakirja, ajalehe või teatmeteose, samuti mitme uudisteagentuuri uudised ning meditsiinialase andmebaasi Medline. 2001. aastal täienesid andmebaasid rohkem kui 2000 ajakirja võrra. Lisandusid eeskätt loodus- ja täppisteaduste ajakirjad. Hiljuti lisati andmebaasidele tasuta haridusalane andmebaas ERIC.

Projekti raames lisab EBSCO andmebaasidesse ka nimetatud riikide teadusajakirju. Eestist on esimestena EBSCO andmebaasi lülitatud TRAMES, Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, TÜ Töid märgisüsteemide alalt jt.

Lisaks teadusajakirjadele on andmebaasides palju populaarteaduslikke ja kogupereajakirju ning aiandust, moodi, fotograafiat, filmindust, muusikat, sporti jms. tutvustavaid ajakirju (Billboard, American Record Guide, Maclean’s, Newsweek, Forbes, New Statesman, Time, Fortune, PC World, Byte, Journal of Popular Film & Television, Literature Film Quarterly, Opera News jpt.).

EBSCO andmebaaside kaudu on kättesaadavad teatmeteosed: The American Heritage(R) Dictionary, 4th Edition), EIU: (Economist Intelligence Unit) riikide poliitilist olukorda ja majandusindikaatoreid analüüsivad ülevaated (Country Reports), pildimaterjal (Image Collection), ettevõtteregister (Company Directory) jne.

Praegu on kõik andmebaasides sisalduv ingliskeelne, peatselt täienevad need Venemaal ilmunud venekeelsete kvaliteetajakirjadega.

Andmebaasides olevad bibliograafilised viited, millele ei ole lisatud täisteksti, on linkide abil seostatavad ELNET konsortsiumi elektronkataloogiga ESTER, seega võib otsekohe kontrollida teavikute olemasolu Eesti suuremates raamatukogudes.

Registreerunutele korraldatakse aeg-ajalt ka andmebaase ja nende kasutamist tutvustavaid koolituspäevi.

Kasutajanime/parooli saamiseks või koolitusele registreerimiseks tuleb raamatukogudel ja teistel asutustel ühendust võtta projekti Eesti koordinaatori Marika Meltsasega, e-post: marika@utlib.ee.

NB!

2002. aasta on 3-aastase eIFL projekti viimane aasta, hetkel valmistatakse Avatud Ühiskonna Instituudi poolt ette eIFL programmi jätkuprojekti, et veelgi parandada teadusajakirjade kättesaadavust eelpool mainitud riikides.