ELNET Konsortsium 25

25 aasta eest, 4. aprillil 1996 otsustasid 7 raamatukogu alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündisid Eesti suurim raamatukogude koostöökogu – Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100.

Konsortsiumis osalejad

Konsortsiumi asutajateks olid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kui paari aasta pärast liitusid Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, olid ELNETis esindatud kõik Eesti teadusraamatukogud. 2000. aastal tulid liikmeks suurimate rahvaraamatukogudega Tallinna ja Tartu linn.

Tänaseks osalevad konsortsiumi ühistöös lisaks eelnimetatuile ka rakenduskõrgkoolid (Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool, Sisekaitseakadeemia, kunstikool Pallas); Rahvusarhiiv ja Tallinna linnaarhiiv; mitmed muuseumid (ERM, KUMU, Eesti Sõjamuuseum, Tallinna Linnamuuseum); Kaitsevägi ja Balti Kaitsekolledž; Riigikohus; Eesti Pank, Arvo Pärdi Keskus, Tallinna loomaaed, Hoiuraamatukogu, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, Soome Instituut, Tartu Observatoorium, Tartu Kunstimuuseum, Tartu II Muusikakool ning mitu ajaloolist seltsi – Õpetatud Eesti Selts, Eesti Looduseuurijate Selts ja Emakeele Selts.

Konsortsiumi tegevused

ELNETisse kuulujaid ühendab eelkõige kogude erialane spetsiifika ja soov olla ühes infoväljas. Liikmete eripära rikastab andmekogude sisu ja aitab kasutajatel leida olulist erialast informatsiooni, aga ka ilukirjandust, kunsti, käsikirju, noote ja palju muud.

Raamatukogude ühisel jõul koostame e-kataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastikku (EMS) ja Eesti mäluasutuse E-varamu portaali. Tagame Eesti teadlastele juurdepääsu olulistele teadusandmebaasidele ja koostame juhendeid raamatukogudele. ESTERist alanud koostöö jätkus 2009. aaastal artiklite andmebaasiga ISE ja Eesti märksõnastikuga EMS. 2016. aastal alustati E-varamu portaali koostamist, mis ühtlasi kajastub ka Euroopa mäluasutuste portaalis Europeana. Meie andmekogud on täna igapäevased abivahendid tuhandete kasutajate töölaual.

ELNET Eesti teaduse toetajana

Konsortsium on olnud aastaid Haridus- ja teadusministeeriumi partneriks Eesti teadlastele teadusandmebaaside hankimisel. Täna on sõlmitud lepingud 24 maailmatasemel teaduskirjastusega. Andmebaaside kasutus on aktiivne – aastas laaditakse alla üle 2 miljoni teadusartikli. Lisaks ülikoolides kättesaadavale teadusinfole on alates 2002. aastast tellitud juurdepääs EBSCO andmebaasidele üle Eesti.

ELNETi andmekogud arvudes:

  • ESTER – 10 miljonit eksemplari, 3 miljonit laenutust ja pikendust aastas, väljaandeid 200 riigist ja 340 eri keeles.
  • ISE – ligi 2 miljonit artiklit.
  • E-varamu – 18 miljonit objekti Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide kogudest.
  • EMS – 40 000 märksõna abiks teemaotsingul.

ELNETi ühiseid algatusi

Järgmisteks suuremateks arendusteks on ESTERis Tallinna ja Tartu kataloogi liitmisest jäänud topeltkirjete mestimine, avaandmete poliitika elluviimine, uute kataloogimisreeglite (RDA) rakendamine jpm.

Lähtume ka täna, 25 aastat hiljem motost „Koostöö, kvaliteetne info ja kaasaegsed lahendused“.

Palju õnne meile kõigile sel koostöö tähtpäeval!