ELNET tunnustab

Sel kevadel uuendati ELNETi auhinnastatuuti. Senisele parima töötaja aastaauhinnale „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) lisandus aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist. Valimisel said osaleda kõik ELNETi liikmesraamatuko-gude volitatud esindajad, ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad. Parimad kuulutati välja ELNETi üldkoosolekul 2. juulil 2020.

Aastaauhind „ESTER!“

Riina Felding

Kandidaate auhinnale „ESTER!“ esitati kokku 9 (Riina Felding, Kill Kask, Urmas Sinisalu, Anneli Sepp, Jane Makke, Kadi Mälton, Kristina Pai, Margit Teesalu-Kranich ja Sven Põder). Aastaauhinna „ESTER!“ võitis ülekaalukalt infosüsteemi ESTER üldhaldur Riina Felding.

Kolleegide kommentaaridest:

„Riina on kiire ja asjalik reageerija, kõigi murede efektiivne lahendaja, uute võimaluste tutvustaja ja uuenduste elluviija, haldurite rahulik ja sõbralik eestkõneleja – ühesõnaga väga hea haldur ESTERile. Riina teeb tööd südamega ja rohkemgi kui ehk peaks. Tema poole saab alati pöörduda ja saab ka asjalikku nõu. Ta suudab rahulikult ja selgelt seletada, mida ja kuidas teha. Tubli, töökas, asjatundlik, pühendunud. Aasta “ujuja”, kes sai väga hästi hakkama üldhalduri ametikohal, kordagi “uppumata”!

Tänukirjad pälvisid ELNETi hea koostööpartner ID-Balti ja ELNETi arengule olulisel määral kaasa aidanud Sven Põder, Jane Makke, Sirje Nilbe, Margit Teesalu-Kranich ja Laura Vunk.

ELNETi aasta tegu! 2020

Urmas Sinisalu

ELNETi aasta teo nominentidena toodi esile ISEt uues Sierra keskkonnas, ELNETi uut kodulehte, ESTERi ja ISE serverite virtualiseerimist ning raamatukogusid COVID-19 ellujääjatena. Ülekaalukalt võitis aasta teo auhinna kaanepilditeenuse EPIK käivitamine.

Töörühma liikmed, kes projekti erinevates etappides panustasid: Urmas Sinisalu (projektijuht), Anneli Sepp, Ave Janu, Kill Kask, Küllike Lutsar, Riin Olonen ja Riina Felding.

Kolleegide kommentaaridest:

Kaua oodatud ja ettevalmistatud, kõigile kasutajatele suunatud algatus on edukalt valminud. E-kataloogi ESTER välimus sai elavamaks ja kaasaegsemaks. See aitab lugejal kiiremini ja hõlpsamini orienteeruda ning leida kiirelt õige raamat. EPIK toetab suurel määral raamatukogude teenindust, pakkudes võimalust laiapõhjaliseks teenuseks mitte ainult e-kataloogis ESTER, vaid kogu raamatukoguvõrgu piires. EPIKu pildipangal on potentsiaali ka laiemaks kasutuseks.