Raamatukogud toetavad Ukrainat

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium tänab siiralt oma liikmeid ja tunnustab neid initsiatiivi eest, mida nad on näidanud käimasolevas sõjas kannatanud ukrainlaste toetuseks.

Tänu meie raamatukogude silmapaistvale tarmukusele on kõikidel huvilistel võimalus tutvuda Ukraina-teemaliste väljapanekute, kirjandusnimestike ja -soovitustega. Teadmine on jõud – mõttetera, mida omistatakse inglise filosoof Francis Baconile – ning vaba ligipääs usaldusväärsetele allikatele, mille põhjal silmaringi avardada ning isiklikku seisukohta kujundada, on see, mille eest meie raamatukogud hea seisavad. Seda nii täna kui edaspidi.

Meie liikmesraamatukogude tegevusega saate end kursis hoida nende Facebooki- ja kodulehtedel. Järgnevalt valik linke, mida nad on soovinud jagada.

Tallinna Keskraamatukogu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Linnaraamatukogu

Eesti olulisemate raamatukogude avaandmete portaal alustas tööd

5. märtsil tähistatakse rahvusvahelist avaandmete päeva. Sellega seoses on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumil hea meel teatada, et meie avaandmed on nüüdsest kõigile mugavalt kättesaadavad portaalis https://data.elnet.ee.

„Avaandmete portaali loomine on olnud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi strateegiline eesmärk alates 2016. aastast,“ kinnitab ELNET avaandmete portaali eestvedaja Urmas Sinisalu, rõhutades, et projekt sai teoks üksnes tänu liikmesraamatukogude ekspertidest koosneva töögrupi ühisele jõupingutusele.

„Tehes e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE ja Eesti märksõnastikus EMS olevad andmed hõlpsamini kättesaadavaks, aitame kaasa uute teenuste arendamisele ja innovaatiliste tehnoloogiate juurutamisele. See on meie panus digiväelise Eesti loomisesse,“ võtab Sinisalu ELNET avaandmete portaali sihi lühidalt kokku.

Avaandmed on digitaalsed masinloetavad andmed, mis on tasuta kättesaadavad kõigile isikutele mistahes eesmärgil kasutamiseks. Eelkõige kuuluvad selliste andmete hulka andmeid, mille on kogunud, tootnud või mille eest on tasunud avaliku sektori asutused. Avaandmete positiivseteks mõjudeks on näiteks avaliku sektori töö tõhustamine, erasektori majanduskasv, aga ka laialdasem sotsiaalse heaolu.

Kontakt: Urmas Sinisalu, 6307222