Tänusõnad kõlasid parimatest parimatele

Sirelite õitelõhnast tulvil aeg on parim, et oma kolleegidele teada anda, kui palju neist hoolime ja kui vajalikud nad on.

Nüüd on ELNET konsortsiumi möödunud aasta parimad valitud! Oma poolthääle said anda kõik ELNETi liikmesraamatukogude volitatud esindajad, ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad.

Kristina Rallmann

Konsortsiumi haldurite varasuvise seminari Eesti IUG II alustuseks leidis uue omaniku aastaauhind “ESTER!”. Rändkarikas Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames ehib nüüd Kristina Rallmanni, ISE töörühma silmapaistva eestvedaja, tööruumi. Kristina on panustanud palju, et uus artiklite kataloogimisjuhend saaks kinnitatud ja andmebaas ISE üha paremaks muutuks.

Tema iseloomustamiseks leiavad kolleegid vaid kiidusõnu. Kristina on põhjalik ja asjalik ISE arendamisel ning juhtimisel. Ta on töökas ja kõik see on ebaõiglaselt justkui märkamata jäänud. Kristina on alati sõbralik ja vastutulelik kolleeg. Aitäh!

ELNETI kogukonna jaoks oli eelmisel aastal oluliseimaks arenduseks, ja pälvis seega ka ELNETi aasta tegu 2024 tiitli,  Sierra testkeskkonna hankimine ja juurutamine. TESTERi omamine on ülioluline, kuna aitab paremini teostada ja testida arendusi ning korraldada Sierra koolitusi. Samuti võimaldab keskkond testida infosüsteemi uuendusi ja ilmnenud vigu.

Aasta teo karikas saab nüüd pool aastat kaunistada kontorit Tallinnas ja jõulude paiku kolib see Tartusse – Sierra testkeskkonna hankimise ja juurutamise eest seisid head alati kiire, sõbralik ja toetav duo Piret ZetturRiina Felding, kes konsortsiumi infosüsteemide stabiilse toimimise eest hoolitsevad, toetav ja tulevikku vaatav arendusprojektide elluviija Urmas Sinisalu ning kauane ja järjekindel konsortsiumi infosüsteemide turvalisuse tagaja Kalju Kill Kask.

Aasta teo hääletuselt jäi kõlama:

  • Testkeskkonnast on aastaid juttu olnud ja hea on testida asju päriselt testkeskkonnas, mitte otse live´s.
  • Suur asi, sai tehtud.
  • TESTERi lisandumine on olnud pikka aega haldurite ja arendajate soov. Nüüd on see lõpuks olemas. Kõik ESTERi raamatukogud saavad seal rahulikult oma koolitusi läbi viia ja uute arendustega tegeleda.
  • Võimaldab paremini teostada arendusi ja korraldada Sierra koolitusi.
  • Edasiviiv jõud uutele lahendustele.
  • See on oodatud ja vajalik samm.
  • Väga ammu soovitud keskkond on nüüd olemas.

Lisaks teenis tänukirja ka alati heade nõuannete ja toetavate tegudega konsortsiumile oluliste rakenduste looja Martin Pajuste.

Loomulikult sisaldasid 22. suveseminari kaks kuuma mailõpu päeva ka konsortsiumi kõigi kaheksa töörühma juhi ülevaateid, mis tehtud ja mis plaanis. Mõndagi sai selgemaks valmiva E-varamu ja raamatukogude juhtimistöölaua projekti arengute kohta. Haldurid tutvustasid oma koduraamatukogudes mullu ellu viidud uuendusi. Arutleti ka e-kataloogi arenguvajaduste ja võimaluste üle.