e-kataloog ESTER

Tag Archive for: ESTER

E-kataloogiga ESTER on liitunud Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu (APK)

Aegade jooksul helilooja Arvo Pärdi perekonda kogunenud raamatud on tänaseks suures osas üle antud Arvo Pärdi Keskusele, mis võimaldab selle raamatukogu kaudu heita pilk heliloojale ja tema abikaasale huvi pakkunud teemadele ning inspiratsiooniallikatele. Alates 17. oktoobrist 2018 on raamatukogu Arvo Pärdi Keskuse osana kõigile avatud.

Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu on erialaraamatukogu, kus lisaks helilooja isiklikele raamatutele on võimalikult täielik kogu teaduslikke ja populaarteaduslikke käsitlusi Arvo Pärdi heliloomingust, Arvo Pärdi teoste kehtivad trükipartituurid ning rohkelt heli- ja videosalvestisi. Peale muusikateadlaste ja -huviliste on raamatukogu oluline ka teoloogidele – siin leidub üks Eesti esinduslikumaid õigeusu teoloogia kogusid, esindatud on eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelne kirjandus. Raamatukogu kirjeldamine e-kataloogis jätkub, praegu on kogudest kirjeldatud umbes 60%.

Raamatuid saab lugeda lugemissaalis, välja laenutatakse neid vaid erandkorras. Raamatukogu töötab kolmapäevast pühapäevani kl 12–18, erialast nõustamist saab kohapeal kolmapäevast reedeni või kirjutades aadressile toomas@arvopart.ee.

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir raamatuga „Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja kostüüm“

16. septembrist alates kajastab e-kataloog ESTER infot 10 miljoni raamatu, ajakirja, heliplaadi jm väljaande kohta. Lisaks sellel leidub kataloogis suurel hulgal ka e-väljaandeid. Erinevate väljaannete nimetusi on ESTERis 3,3 miljonit.

Foto: Eesti Rahva Muuseum

Kaapotkleit ja kostüüm

ESTERi ja ISE serverite migreerimine virtuaalserveritesse

2019. aastal viidi ESTERi ja ISE andmekogud üle senistelt füüsilistelt serveritelt virtuaalserveritele.

Üleminek oli tingitud kasutusmugavusest – virtuaalserveri suurust saab jooksvalt nii suurendada kui ka vähendada – kui ka tööaja mõistlikumast kasutusest (ei ole vaja serverite seisu jälgimida, lepinguid sõlmida, kindlustusega tegeleda). Ka hinna poolest oli virtuaalserverite kasutus soodsam. ESTERi ja ISE serverid paiknevad Tartu Ülikooli IT-osakonna ja arvutuskeskuse virtuaalserverites.

Serverite ja muude seadmete ning kasutatava ressursi täpsem spetsifikatsioon lepitakse osapoolte vajes jooksvalt kokku ja loetletakse Tartu Ülikooli IT-osakonna ja Teadusarvutuskeskuse hallatavates veebikeskkondades.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on liitunud e-kataloogiga ESTER

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid.

Raamatukogu komplekteerib teavikuid vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatavatele erialadele: erakorralise meditsiini tehnik, farmatseut, hambatehnik, hooldustöötaja, lapsehoidja, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õendus ja ämmaemandus.

3 549 851 laenutust ESTERis 2018. aastal

3 549 851 eksemplari laenutati 2018. aastal e-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogude lugejate poolt.

E-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogudel on kokku 425 560 lugejat, kes tegid möödunud aastal 3 549 851 laenutust ja tagastasid raamatukogudesse 1 934 112 eksemplari.

E-kataloogis ESTER oli 2018. aasta lõpu seisuga 3 320 548 nimetust, millel oli kokku 9 885 372 eksemplari.

ELNET 20: Aardejaht e-kataloogis ESTER

ELNET 20

ELNET Konsortsiumi 20. juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER.

Aarde leidmiseks tuli vastata erinevatele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti.
Võtme järgi kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile saata.

Iga aardejahi õigesti vastanute vahel loositi välja auhind. Õigesti vastanute seas oli ka 10 inimest, kes lahendasid edukalt kõik seitse aardejahti. Nende seast loositi välja eriauhind.

Aardejahid